Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Creëer Sfeer, Nieuwpoorstraat 3, 8600 Pervijze ( Diksmuide )

I. PRIJZEN

1. Tenzij expliciet anders is vermeld, zijn alle door ons vermelde productprijzen in de webshop in Euro en inclusief BTW. Deze prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten. Voordat we een overeenkomst met je sluiten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief alle kosten, waaronder dus ook de eventuele bezorg-/transportkosten. De prijzen voor het behandelen/bewerken/restylen/renoveren/restaureren van jou goederen/project door ons zijn exclusief btw exclusief transportkosten.

2. Al onze prijzen in de webshop, zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. Wij kunnen onze prijzen dan ook altijd wijzigen, maar doen dit uiteraard niet bij overeenkomsten die al tot stand zijn gekomen. In geval van een drukfout, zijn wij niet verplicht te leveren tegen betaling van de onjuiste prijs, maar delen we je de juiste prijs mee en kun je de overeenkomst nog annuleren indien je niet met de juiste prijs akkoord gaat.

3. Aangezien in uitzonderlijke gevallen twee bestellingen op onze website elkaar kunnen kruisen, kan het voorkomen, dat meerdere mensen hetzelfde product tegelijk bestellen. De eerste koper heeft dan het eerste recht op dit product. De andere bestelling(en) voor hetzelfde product worden dan geannuleerd. Hiervoor zijn we geen schadevergoeding of compensatie verschuldigd. Het laatste geldt ook als een besteld product onbedoeld door ons wordt aangeboden, terwijl deze helaas toch niet beschikbaar blijkt te zijn.

II. RESTYLEN MEUBELEN en TRANSPORT

In het hieronder behandelde hoofdstuk II wordt met restylen bedoeld: alle handelingen die volgens overeenkomst op de opdrachtenfiche moeten gebeuren met jou project: restaureren, renoveren, alle afwerkingstechnieken…

1.Voor het restylen van jou project kunnen wij een richtprijs maken. Deze is echter niet bindend. Soms kunnen er zaken of onvoorziene omstandigheden aan het licht komen tijdens het bewerken. Wanneer de bijkomende kosten te hoog oplopen tegenover de geschatte richtprijs, word je gecontacteerd. Je hebt dan de keuze om het werk te laten verder zetten, of het project stop te zetten. In dat laatste geval zullen alleen de gemaakte kosten in rekening gebracht worden.

2. Het restylen van je meubelen wordt gedaan zoals in de opdrachtfiche omschreven. Controleer deze dus goed en geef eventuele wijzigingen aan ons door, voordat je akkoord gaat! Na je akkoord door handtekening op deze opdrachtenfiche, of bevestiging via mail, kan je de uitvoering niet meer wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op de opdrachtenfiche en per mail bevestigd.

3. De uitvoering van het restylen van je project wordt in gang gezet na ontvangst van een voorschot van 25% (tenzij anders overeengekomen) op de geschatte richtprijs op rekeningnummer 800-2135843-78. Na je akkoord op de opdrachtenfiche sturen we hiervoor de factuur en een betaalverzoek.

4. De afrekening gebeurt bij levering, hetzij cash, hetzij met de kaart.

5. Gerestylde projecten kunnen slechts 2 weken door ons bewaard worden. Tijdens die periode proberen wij dan jou zaken zo goed en veilig mogelijk te bewaren, maar wij geven geen garantie op eventuele beschadigingen tijdens deze bewaarperiode.

6. De voorgestelde richtprijs is steeds btw exclusief. Het tarief van btw wordt dan berekend die van toepassing is voor het project.

7. Restylen is handwerk! Alles wordt met de hand volgens de door u gekozen techniek afgewerkt. De ambachtelijke uitstraling is juist de charme van de projecten Eventuele kleine oneffenheden of gebruikssporen zijn kenmerkend voor het materiaal en de ambachtelijke verwerking van het hout of andere materialen. In onze winkel zijn altijd diverse meubels te zien, zodat je een goede indruk krijgt van het mogelijke eindresultaat.

Transport

8. De te bewerken projecten kunnen, indien mogelijk door ons opgehaald worden. Dit dient steeds aan ons gemeld te worden vooraleer er een richtprijs opgemaakt wordt. De richtprijs is steeds exclusief transport. Daarvoor wordt 40.- euro per uur per persoon gerekend vanaf vertrek werkplaats tot aflevering werkplaats. Je kan natuurlijk altijd zelf je goederen afleveren en/of ophalen na afspraak.

9.Levering op een verdieping is alléén mogelijk indien er in het gebouw een lift aanwezig is waar de producten in passen, of wanneer u zelf een buitenlift voorziet.

10. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die aan de producten ontstaan in verband met transport of vervoer dat je zelf hebt georganiseerd.

11 Voor het niet nakomen van deze overeenkomsten, stopzetting na de overeenkomst vooraleer de werken zijn begonnen, of alle andere onderbrekingen, wordt een kost gerekend van minimum 50.- euro.

III. LEVERING GOEDEREN WEBSHOP

1. De producten die op voorraad zijn, kunnen worden afgehaald bij ons in de winkel.. Op onze website vind je het bezoekadres en de contactgegevens.

2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die aan de producten ontstaan in verband met transport of vervoer dat je zelf hebt georganiseerd.

Transport

3. Als je wilt dat de producten bezorgd worden, is dat ook mogelijk. De transportkosten komen voor jouw rekening en zijn afhankelijk het aantal producten en de afstand. Die kosten komen op 40 euro per uur per persoon vanaf opladen in de winkel tot aankomst terug winkel. (heen en terug)

Check vooraf altijd goed de maten van het meubel en de doorgang tot en in het leveringsadres.

Levering op een verdieping is alléén mogelijk indien er in het gebouw een lift aanwezig is waar de producten in passen, of wanneer u zelf een buitenlift voorziet.

Als de producten niet kunnen worden geleverd volgens het voorgaande, kunnen de producten weer worden meegenomen. Wij zijn dan gerechtigd al de ontstane extra kosten aan jou door te berekenen en behouden ons het recht voor dat je de overeenkomst alsnog volledig nakomt en de producten dus afneemt.

Planning afleveringsdag

6. Wij nemen vooraf rechtstreeks telefonisch contact met je op om de dag en uur van levering met je af te spreken.

7. Wij raden je aan om het product vooraf te komen bekijken in onze winkel te Pervijze..Dit om eventuele kleurnuances te vergelijken. De kleur op de foto kan afwijken van het kleur in werkelijkheid; Laat ons weten dat je komt, dan zorgen we dat het meubel voor je klaar staat !

8. Is de overeenkomst eenmaal met je gesloten, dan bestaat een afnameverplichting. Je dient de producten in ontvangst te nemen zoals is overeengekomen. Extra kosten die we moeten maken omdat we de producten niet volgens de voorwaarden van levering kunnen laten bezorgen, gaan we je in rekening brengen.

Versturen per post

9. Artikelen die niet kwetsbaar zijn kunnen worden verstuurd aan de tarieven van Bpost. Deze verzendkosten van een dergelijk pakket komen dan ook voor jouw rekening. Voor grotere of zwaardere pakketten zijn de verzendkosten op aanvraag

10. Niet alle producten kunnen via de pakketpost verstuurd worden. Indien het product te groot of te kwetsbaar is voor pakketpost, dan kan het product worden afgehaald of worden gebracht mits betaling van de vooraf beaalde vergoeding.

11. De verzendkosten van bpost gelden voor leveringen binnen België

en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. De kosten van verzending per post naar andere landen zijn op aanvraag.

IV. LEVERTIJD

1. Voorradige producten kunnen worden afgehaald bij ons in de winkel of atelier.. Op onze website vind je het bezoekadres en de contactgegevens.

2. Geef steeds vooraf aan of je het product zelf komt ophalen, of als je wil dat wij voor transport zorgen.

3. Let op: de levertijden die wij in verband met opdrachten van jou project communiceren, betreffen de tijd vanaf de ontvangst van het eventuele voorschot (en daarmee de bevestiging van de bestelling) tot het moment dat het product bij ons ( atelier te Pervijze ) is afgewerkt. Dit is dus exclusief de tijd die je zelf nodig hebt of wijzelf nodig hebben om het product bij jou te leveren.

4. De toepasselijke leveringstermijn is slechts bedoeld als een indicatie. Een enkele overschrijding van de levertijd biedt je dan ook niet zonder meer een aanspraak op ontbinding van de overeenkomst of compensatie. Daarvoor is eerst een ingebrekestelling nodig. Indien wij niet binnen de wettelijke of overeengekomen levertijdingtermijn leveren, dien je ons een schriftelijke ingebrekestelling te versturen waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen wij alsnog tot levering moeten over te gaan. Bij het vaststellen van een redelijke termijn voor de ingebrekestelling moet je rekening te houden met onvoorziene zaken zoals ziekte of andere tegenslag. Ook geldt dat rond feestdagen en de zomervakantie de levertijd kan uitlopen wegens vrije dagen en seizoen pieken. Deze redelijke termijn moet door een onafhankelijk orgaan beoordeeld worden. Indien de levering ook na verstrijken van deze redelijke termijn nog steeds is uitgebleven, dan ben je gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte van de bestelling dat niet is geleverd, te ontbinden en maak je aanspraak op terugbetaling dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs van de betreffende producten.

V. BETALINGEN

1. Wij hanteren de betalingscondities zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tenzij expliciet anders overeengekomen (in de richtprijs/offerte/opdrachtenfiche of bij de bestelling in de webwinkel). Dan geldt deze overeenkomst boven onderstaande betalingsvoorwaarden.

2. Betalingen via de webshop kunnen via een betalingslink worden voldaan. Dit is de snelste manier van afrekenen. Het bedrijf …. handelt deze betalingen voor ons af. Daarnaast is betaling via bankoverschrijving, mogelijk; Vermeld dan altijd het factuurnummer. De levertijd van bestellingen die vooraf via overschrijving betaald worden, is wat langer omdat deze betalingen minder snel bij ons binnen zijn dan betalingen via de betalingslink. In ons atelier/winkel kun je contant of met de kaart betalen.

Betalingen voor opgehaalde projecten gebeuren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, onmiddellijk bij het leveren van het project. Dit kan cash of met de bankkaart.

Betalingen voor projecten die ter plaatse werden gedaan, gebeurt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, de betaling via overschrijving, of bij ons in de winkel cash of via bankkaart. Deze betaling dient steeds te gebeuren binnen de 10 dagen na factuurdatum .

3. Bij het uitvoeren van een opdracht verlangen we, tenzij anders overeengekomen,een voorschot van 25% van de richtprijs. De factuur van dit voorschot is tevens de bevestiging van je bestelling. Het restant dient te worden betaald bij het afhalen of bezorgen van het productbij een opgehaald project, of binnen de 10 dagen na factuurdatum bij vaste projecten.

4. Bij bezorging van de producten via een meubeltransporteur of bpost vragen wij, binnen de wettelijke kaders, om volledige vooruitbetaling.

5. Indien we nog een betaling van je tegoed hebben, moet alles voldaan zijn voordat de producten aan je worden meegegeven of bij jou worden achtergelaten. Als je nog een betaling aan ons verschuldigd bent op het moment dat de transporteur de producten bij je aflevert, dien je deze betaling in contant geld te voldoen of met de bankkaart.

6. Zolang het product niet volledig betaald is, blijft het product ons eigendom. Indien je je betalingsverplichtingen niet nakomt, dien je ons in de gelegenheid te stellen het product terug te nemen. Alle daarbij te maken kosten komen dan voor jouw rekening.

7. Betalingen dienen plaats te vinden op de daartoe door ons expliciet aangegeven wijze, binnen de door ons aangezegde of op de factuur vermelde termijn. Indien je verzuimt tijdig te betalen, zijn wij gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en wettelijke rente aan jou in rekening te brengen. Indien betaling ondanks een aanmaning nog steeds niet is voldaan, zijn wij gerechtigd de vordering uit te besteden aan NSZ en indien nodig gerechtelijke maatregelen te nemen. De kosten daarvan komen voor jouw rekening.

8. Wij zijn gerechtigd om facturen per e-mail te versturen.

VI. BEDENKTIJD BIJ WEBWINKELBESTELLINGEN

1. Als consument die een product in onze webwinkel bestelt, heb je het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat de producten door of namens jou in ontvangst zijn genomen. Deze bedenktijd geldt echter niet indien de producten volgens jouw wensen worden gemaakt (maatwerk). Verder geldt ook geen bedenktijd indien je handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of indien je als consument telefonisch of per e-mail een bestelling bij ons plaatst, of in onze loods een overeenkomst met ons sluit.

2. Je kunt van je bedenktijd gebruik maken door ons per e-mail hierover te informeren (info@creeersfeer.be) Zodra wij op de hoogte zijn gebracht van jouw voornemen om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden zoals hier vermeld, zullen wij z.s.m. de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen. Je dient het product vervolgens aan ons terug te leveren binnen tien dagen nadat je het verzoek tot ontbinding bij ons hebt ingediend. De kosten van de teruglevering komen voor jouw rekening.

3. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking daarvan. Je mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat je de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een fysieke winkel ook zou mogen doen. Hou er rekening dat een oud meubel steeds uiterlijke gebreken kan hebben die eigen zijn aan de tand des tijds. Oude meubelen blijven nu eenmaal oude meubelen.

4. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, dien je de betreffende producten onbeschadigd, zonder gebruikssporen, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren. Indien voor de teruglevering via ons een transporteur wordt ingeschakeld, dan haalt de transporteur de producten af op de begane grond aan de buitendeur. Je dient de producten dan ook tijdig voor afhalen gereed te hebben staan. Wachttijden worden door ons in rekening gebracht. Retourneren gebeurt steeds op kosten van de consument.

5. Je bent tegenover ons aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan zou zijn toegestaan in een fysieke winkel zoals hierboven bedoeld. Wij zijn dan ook gerechtigd om deze eventuele waardevermindering aan jou in rekening te brengen of te verrekenen met de eventueel van jou ontvangen betaling.

6. Wij zullen de eventueel reeds van jou ontvangen betaling (koopprijs + bezorgkosten) met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan jou terugbetalen, maar dan moeten de producten wel door ons zijn terugontvangen, of door jou zijn aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. De kosten van de teruglevering komen volledig voor jouw rekening.

7. Als je slechts een gedeelte van de bestelling herroept, dan komen de bezorgkosten die door jou voor de heenzending zijn betaald, niet voor terugbetaling in aanmerking. Ook zijn wij niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien je bij de bestelling expliciet voor een andere /duurdere verzendwijze hebt gekozen.

VII. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Wij staan ervoor in dat de door ons geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Dit wil zeggen dat de producten de eigenschappen zullen bezitten die jij als koper redelijkerwijs mocht verwachten (kort samengevat: 'conformiteit').

Origineel oude producten/ gebruikte producten / vintage meubels hebben een andere kwaliteit dan nieuwe meubels. Bij oude meubels kun je gebruikssporen en oneffenheden verwachten. Juist deze oude en doorleefde uitstraling van onze gebruikte producten bepaalt het unieke sfeerbepalende element van het product. In ons atelier kun je de meubelen vooraf komen bekijken. De meubels zijn functioneel geschikt voor regulier gebruik, maar onderdelen zijn redelijkerwijs minder soepel of strak/recht t.o.v. nieuwe meubels. Dit is dan ook geen grond om aan te nemen dat het gebruikte product niet aan de overeenkomst beantwoordt en sprake is van zogenoemde non-conformiteit.

Restylen van meubelen en andere projecten worden handgemaakt, met de hand geschilderd of volgens uw keuze afgewerkt. De ambachtelijke uitstraling is de juist charme van deze meubels. Eventuele kleine oneffenheden of gebruikssporen zijn kenmerkend voor het materiaal en de ambachtelijke verwerking van het hout of ijzer. In onze winkel zijn altijd diverse op maat gemaakte meubels te zien, zodat je een goede indruk krijgt van het mogelijke eindresultaat.

2. We controleren de oude meubelen bij behandeling en afwerking, na behandeling kunnen wij je garanderen dat al onze meubelen 100% houtwormvrij zijn.

Bij aankoop van niet afgewerkte/behandelde meubelen valt deze garantie weg.

3.Hout is een natuurproduct en werkt altijd! Dit betekent dat, bijvoorbeeld onder invloed van wisselende temperaturen en vochtgehaltes (verwarming, vocht e.d.), kiertjes en scheurtjes kunnen ontstaan. Let op: Bij vloerverwarming is de kans op droogtescheurtjes aanzienlijk groter! Ook vochtige ruimtes (bijvoorbeeld in oudere huizen die niet of slecht geïsoleerd zijn of bij lekkage) kunnen werking/uitzetting van hout of oxideren van ijzer veroorzaken. Controleer dit alvorens de meubelen te plaatsen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de natuurlijke werking van hout of het oxideren van ijzer.

Tip: Je kunt het werken van hout minimaliseren door de meubels niet te dicht bij vochtige plekken of een verwarming te plaatsen en bij droge lucht waterreservoirs aan de verwarming te hangen.

4. Zoals bij elk bedrijf waar mensen werken, kan er natuurlijk ook bij ons iets mis gaan. Als je denkt dat jouw product niet aan de overeenkomst beantwoordt (zie lid 1 wat daaronder moet worden verstaan), neem dan gerust contact met ons op. Wij doen ons best om dit snel en netjes samen op te lossen.

5. Een beroep op de stelling dat een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt (zie wederom lid 1) is ongeldig als het gebrek van het product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere omstandigheid buiten onze schuld of die van onze toelevering om. Daaronder worden bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, begrepen, gebreken na de levering ontstaan als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, plaatsing van het product op een niet vlakke ondergrond, plaatsing van het product in te vochtige ruimte of te dicht bij een verwarmingselement, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met onze eventuele gebruiksvoorschriften en het aanbrengen van veranderingen aan de producten zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming.

6. In geval van een geldig beroep van jou gebaseerd op de stelling dat een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt, maak jij, naar onze keuze, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde door of namens ons. Herstel dan wel vervanging geldt voor ons als volledige schadeloosstelling. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maak je aanspraak op een naar redelijkheid door ons vast te stellen financiële compensatie, welke mede afhankelijk is van de periode waarin gebruik is gemaakt van het betreffende product en welke nooit meer bedraagt dan de door jou voor het betreffende product betaalde prijs.

7. Je kunt alleen een geldig beroep doen op herstel of vervanging indien je aan alle betalingsverplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan.

8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door jou aan ons verstrekte informatie, met betrekking tot de specificaties van het overeengekomen maatwerkmeubel of het afleveradres in geval de producten worden bezorgd. Ook draag je zelf de schade die wordt veroorzaakt door een andere tekortkoming in de nakoming van jouw verplichtingen die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, evenals schade ontstaan als gevolg van een andere omstandigheid die niet aan ons kan worden toegerekend.

9. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik of misbruik van onze producten.

10. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

11. Mochten wij ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, volgens dwingende wetgeving toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan hebben wij altijd het recht deze schade te herstellen. Je dient ons hiertoe in de gelegenheid te stellen. Als je dat niet doet, vervalt onze aansprakelijkheid voor deze schade.

12. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop onze aansprakelijkheid betrekking heeft.

VIII. KLACHTBELEID

1. Zoals bij elk bedrijf waar mensen werken, kan er natuurlijk ook bij ons iets mis gaan. Mocht je een klacht hebben, laat dit dan zo spoedig mogelijk, volledig en duidelijk omschreven, aan ons weten. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst inhoudelijk beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

IX. ONTWERPEN, AFBEELDINGEN EN TEKSTEN

1. Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de door ons verstrekte én op onze website weergegeven ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke. Deze materialen mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door jou of anderen worden gebruikt of nagemaakt.

2. Onze teksten zijn onder voorbehoud van zetfouten.

3. We plaatsen meerdere foto's van elk item om een zo duidelijk mogelijk beeld van het product te geven. Het kan zijn dat de kleuren van de producten in werkelijkheid afwijken van de weergave op je scherm. Wij zijn voor dergelijke afwijkingen niet aansprakelijk. Kom gerust langs, na afspraak, om het gekozen meubel te bekijken voor aankoop.

X. PRIVACYBELEID

Als je een bestelling bij ons plaatst, hebben wij de gevraagde persoonsgegevens nodig om de bestelling af te handelen en contact met je op te nemen voor zover nodig. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens NIET aan derden die niet zijn betrokken bij de uitvoering van jouw bestelling.

XI. SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst die we met je sluiten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is uitsluitend de Nederlandstalige versie daarvan bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bepalingen.

3. Indien tussen jou en ons een gerechtelijk geschil ontstaat, is uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement Veurne bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt.